iXXXi

iXXXi

iXXXi Chunky Rectangle Link Bracelet - Silver

Sold Out

iXXXi Chunky Rectangle Link Necklace - Silver

Sold Out

iXXXi Heart Small Stud Earrings - Two Tone

Sold Out

iXXXi Heart Pendant Charm - Two Tone

Sold Out

iXXXi Chunky Rectangle Link Necklace - Gold

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 106

Sold Out

iXXXi Angel Wing Pendant Charm - Silver

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 112

Sold Out

iXXXi Angel Wing Pendant Charm - Gold

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 116

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 114

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 109

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 103

Sold Out

iXXXi Fine Rectangle Link Necklace - Gold

Sold Out

iXXXi Glamour Star Pendant Charm - Silver

Sold Out

iXXXi Fine Rectangle Link Necklace - Silver

Sold Out

iXXXi Glamour Star Pendant Charm - Two Tone

Sold Out

iXXXi Chunky Rectangle Link Bracelet - Gold

Sold Out

iXXXi Chunky Full Combined Ring - Style 110

Sold Out